Konferencja wiadomości kosmetycznych, Polskiej Izby Handlu

W dniu 26 października br. w hotelu Radisson Blu w Warszawie odbyła sie pierwsza wspólna konferencja Wiadomości Kosmetycznych i Polskiej Izby Handlu skierowana do sektora polskiego handlu drogeryjnego.

W dniu 26 października br. w hotelu Radisson Blu w Warszawie odbyła sie pierwsza wspólna konferencja Wiadomości Kosmetycznych i Polskiej Izby Handlu skierowana do sektora polskiego handlu drogeryjnego. W spotkaniu pod tytułem: “Nowoczesność z tradycjami – polski handel drogeryjny w dobie kryzysu i restrukturyzacji” wzięło udział blisko 100 reprezentantów polskich firm związanych z sektorem drogeryjnym, w tym największych sieci dystrybucyjnych, właścicieli sklepów oraz producentów. Wśród zaproszonych gości byli min. właściciele marki Beaver Professioanl Polska. Spotkanie poprowadzone przez Panią Katarzynę Bochner, Redaktor Naczelną Wiadomości Kosmetycznych było okazją do przeanalizowania obecnej sytuacji gospodarczej na rynku drogeryjnym, zdefiniowania zagrożeń oraz szans rozwoju dla polskich przedsiębiorców. Temat ten przybliżyła Pani Prof. dr Urszula Kłosiewicz-Górecka z Instytutu Banań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, będącego również patronem merytorycznym konferencji. W świetle danych mówiących, że drogerie są trzecią kategorią sklepów pod względem dynamiki wzrostu bankructw w sektorze handlu analiza ta była dobrym wstępem do dyskusji na temat możliwych działań, które można i należy podejmować, by przeciwdziałać niekorzystnym zmianom. Maciej Ptaszyński, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Handlu zaprezentował dotychczasowe działania i osiągnięcia Polskiej Izby Handlu na rzecz sektora handlu w Polsce, takie, jak zawiązanie porozumienia między przedstwicielami sektora prowadzącego do utworzenia Departamentu Handlu i Usług przy Ministerstwie Gospodarki, działania na rzecz obniżenia opłat Interchange, czy też prace przy Ustawie Deregulacyjnej. Prezez Zarządu Izby Waldemar Nowakowski skierował również do uczestników propozycję konkretnych ustaleń i dyskusji możliwych rozwiązań biznesowych prowadzących do ochrony i zachowania równowagi konkurencyjnej w handlu drogeryjnym w Polsce, głównie dzięki nowoczesnej integracji sektora. Podczas forum dyskusyjnego kończącego spotkanie czołowi przedstawiciele rynku drogeryjnego w Polsce mieli szansę wypowiedzieć się na temat identyfikowanych przez nich trudności w prowadzeniu i rozwoju handlu kosmetykami, odwołano się między innymi do początków powstania sieci drogeryjnych oraz stopniowej ewolucji do współcześnie obecnych formatów. Jednym z podstawowych zagrożeń dla handlu nowoczesnego z tradycjami, a więc zarówno pojedynczych sklepów, małych sieci własnościowych czy też większych sieci franczyzowych uznano spadek siły nabywczej konsumentów, dynamiczny rozwój formatów dyskontowych o dużym udziale marki własnej, kurczące sie zasoby dogodnych lokalizacji, trudności w pozyskaniu funduszy na działalność oraz niski poziom integracji branży. Jako podstawową szansę zachowania różnorodności sektora uznano zrównoważoną konsolidację oraz dalszą integrację biznesu przy jednoczesnej dywersyfikacji formatów sprzedaży wymagającą inwestycji w nowoczesne systemy IT, obsługę klienta, zarządzanie kategorią oraz dyscyplinę zakupową. Spotkanie zostało ocenione przez uczestników oraz organizatorów jako udane, w najbliższej perspektywie zaplanowano kolejne konferencje poświęcone rozwojowi branży kosmetycznej w Polsce, która obok sektora FMCG doświadcza poważnych problemów w związku ze słabnącą siłą nabywczą konsumenta oraz postąpującymi zmianami strukturalnymi na rynku.